Menu Danh mục sản phẩm

Bàn ghế theo thông tu BGDĐT

»
»

Bàn ghế theo thông tu BGDĐT

Lọc theo: Sắp xếp theo:

Bàn ghế theo thông tư BGDĐT là sản phẩm bàn ghế học sinh sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số, chất liệu do Bộ Y tế, Khoa học Công nghê ban hành. 
Mỗi cấp học sẽ có những mẫu mã, kích thươc bàn ghế học sinh khác nhau nhằm đảm bảo sức khỏe  cho trẻ đồng thời là điều kiện phát triển ngành giáo dục. 

Nội thất trường hoc được phân phân phối tạo nội thất Phúc Thịnh Phát, đây là đơn vị có uy tín  trong mắt khách hàng qua nhiều công trình hoàn thiện. 

Xem thêm:

- Bàn ghế học sinh trường học cấp 1 -2

- Bàn ghế học sinh THPT-CĐ-ĐH

0 SP - Tổng: 0đ